אסיפה כללית 2015

 

אסיפה כללית 2015, 


האסיפה התקיימה בתאריך: 26 אפריל, 2015, הפקולטה לניהול ע"ש רקנאטי, אוניברסיטת ת"א.

נכחו: חברי הנהלה: ד"ר איוה חגי-ניב, ד"ר אריאלה הראל, ד"ר יעל בן חורין, יהושע (צ'יק) גלעד, ד"ר שי בן יוסף, הדר ודעי ורומי דר

מר ראובן מור: מבקר ורואה חשבון

בנוסף, נכחו עוד 25 חברי וחברות איפ"א והמנ"כלית ד"ר חלי הלל.

 

נושאים באסיפה:

1. אישור מאזן 2014. 

2. מימוש ייעודו של איפ"א ויצירת ערך לחבריו.

3. דיווח על פעילות הוועדות והצוותים במהלך 2014.

4. מטרות לשנת 2015

 

1. רו"ח העמותה, מר ראובן מור הציג את הדו"חות:

עלייה במקור ההכנסה העיקרי, דמי החבר. מצב העמותה טוב מאוד, יש עודף הכנסות על הוצאות, וניכרת פעילות ענפה ויכולת להתנהל בנוחות וללא לחץ תקציבי. 

בשנת 2012 היה גרעון של כ- 40,000 ש"ח, בשנה הקודמת הגרעון נסגר והשנה רואים יציבות כלכלית. 

 

הוצאות שוטפות

משכורות (מנכ"ל + עוזרת בחצי משרה). 

תקשורת: קווי טלפון/פקס, אינטרנט, ומשלוח דואר

הוצאות משרדיות: רו"ח, חומרי דפוס

איפ"א U : כיבוד וכיתות לימוד,

תחזוקת האתר, גרפיקה ועיצוב דיוורים

חברות בלה"ב.


הכנסות

איפ"א U – תשלומים של משתתפים שאינם חברים ועודף הכנסות בקורסים.

כנס איפ"א – עודף הכנסות על הוצאות.

תשלומי חברות.

פרסומים ודיוורים. 

החברים הביעו נחת רוח מההתנהלות התקציבית והעלו מחשבות לגבי מקורות הכנסה נוספים. היו"ר סיכמה כי יש לנו פעילות ענפה המקדמת את חזון האיגוד ונעשית בתקציב מאוד מצומצם. היכולת להתנהל כך נובעת בעיקר ממספר המתנדבים הגדול הפעילים באיגוד ומתפקוד יעיל. 

 

לאחר פירוט והסבר נערכה הצבעה: 26 הנוכחים שנותרו באולם אישרו את הדו"ח הכספי השנתי והדו"ח המילולי לשנת 2014, ללא מתנגדים וללא נמנעים.

 

2. יו"ר איפ"א, ד"ר איוה חגי ניב:

דיון באופני מימוש הייעוד של איפ"א ויצירת ערך לחבריו.

זוהי האסיפה השלישית והאחרונה שלי כיו"ר איפ"א. בראשונה הבנתי את משמעות המעבר הבינדורי המתרחש באיפ"א; באסיפה השנייה היה דגש על ההתאזנות הכלכלית והיום אני מוצאת את איפ"א מול אתגרים חדשים. 

החזון: להיות לגוף מוביל - בתוך הייעוץ הארגוני וכלפי חוץ, כלפי לקוחות הייעוץ הארגוני. עד כמה התקדמנו לשם?

כלפי פנים: הפעילות הוכפלה ואיכותה כמו גם התחושה של למידה והתפתחות משותפת אינן מוטלות בספק. עשינו הרבה לשיפור מערכות המידע ותהליכי העבודה, ועוד לא סיימנו.

עם זאת - קשה לפעול במהירות וביעילות כשישיבות ההנהלה מתקיימות אחת לחודש בלבד. 

עוד לא מצאנו את הדרך איך לקלוט את הצעירים המסיימים את לימודי התואר השני בפיתוח ארגוני (כיום יש כבר כ- 14 תכניות אקדמיות לתואר שני בתחום); עדיין איננו מבינים (אולי כי התהליך בעיצומו) את המשמעות של המספר העצום של בוגרים בכל שנה שצריכים להיקלט לשוק העבודה. עם זאת הצלחנו, אולי, להגדיר מספר נושאים שיאפשרו לנו לעסוק בהיבט התעסוקתי של היועצים מבלי לפגוע באתיקה של האיגוד. 


כלפי חוץ: השנה נעשה מחקר על תפיסת היעוץ הארגוני על ידי מנהלים. ממצאים ראשונים מבליטים אמביוולנטיות של מנהלים לגבי הייעוץ והיועצים, בעיקר לגבי חלקם של יועצים כאשר תהליך ארגוני מלווה יועץ מסתיים בהצלחה ("חשוב מאד להסתייע ביועץ – אבל למעשה הייתי יכול בעצמי..."). האמביוולנטיות הזו מאפיינת יחסי איפ"א כארגון עם מנהלים-לקוחות, עם יועצים שאינם חברי איפ"א ולעיתים גם בין האיגוד לבין חבריו. "טוב שהוא ישנו – אבל אפשר גם בלעדיו...".

איני חושבת שאיפ"א צריך להיות ארגון גדול ולשאוף להכיל את כל היועצים הפעילים בישראל, אך הוא בהחלט צריך להיות משפיע על איכות הייעוץ הניתן ללקוחות. התפיסה הרווחת היא שטוב שאיפ"א קיים, נוח להשתמש בו; החברים הפעילים והמעורבים בעשייה מרגישים משמעות וצמיחה. האחרים לא תמיד מודעים לתרומתו.

"החוץ" – לא מודע, מפקפק בערכו. 

את האתגר הזה – הקשר שבין הפנים לחוץ - לא הצלחנו עדיין לפצח.


המבנה הארגוני והתפקידים באיפ"א כוללים יו"ר והנהלה, שהם חברי וועדות בהתנדבות, מנכ"ל + חצי משרה בשכר. 

הוועדות מכסות את תחומי הפעולה כפי שנגזרות מהאסטרטגיה:

פנימה: פיתוח אישי ומקצועי באמצעות הדרכה וכנסים, ידע ומידע, קידום צעירים, קוד אתי.

החוצה: קשרי אקדמיה, קוד אתי, שיווק.

חיבורים: וועדות חברות, כנסים,  נטוורקינג.


מה לא נעשה?

קשרי לקוחות: לא מצליחים לגייס אחראי לתחום...

תעסוקה: אחרי שנים של זהירות– מנסים 'לשבור את הקוד' ולהנגיש מקורות תעסוקה מבלי לעבור על כללי האתיקה והחברות.

בינתיים – תכניות והתחלות...


מערכות מידע ותהליכי עבודה

מה נעשה?

שופרו אתר, דף פייסבוק, מערכת ניהול פנים 

מה לא נעשה? 

מערכת ניהול מידע חדשה מתמהמהת

מערכת בקרה צולעת

תהליכי עבודה איטיים....


אנשים ותרבות. 


האתגר: 

קליטה של בוגרי התכניות

חיבור בין דורות

האיגוד כבית לחבריו


מה נעשה ומה עדיין לא?

עודף היצע וקושי בכניסה לפרופסיה (תעסוקה)

צעירים משולבים - עדיין לא משפיעים על הדימוי ("דינוזאור")


3. סקירה ודיווח על פעילות הוועדות והצוותים במהלך 2014


יהושע (צ'יק) גלעד, יו"ר ועדת חברים:


יו"ר הועדה:  יהושע (צ'יק) גלעד 

חברי הועדה: אמיר סנדר, שלמה אשכנזי ,לרה איצקוביץ, ניסן ספן ,עמנואל אלתר ,שירי גואקיל 

יעוד הועדה: העצמת תחושת החברות של חברי איפ"א בארגון בעל משמעות עבורם. 

בשנה האחרונה הגדירה הוועדה את מטרותיה מחדש, לאור השינויים שחלו באיפ"א ובתפיסותיה.

עודכן מבנה מעמדות של החברים באיפ"א 

נוסחו קריטריוני הקבלה לאיפ"א (בשיתוף הועדה לקשרי אקדמיה )

נערכו שיחות רתימה עם חברי איפ"א בכדי ללמוד על הקשר בין חברים לארגון

ולפתח רעיונות של תרומת חברים לאיפ"א. 

יעדים לשנה הקרובה: 

1. לעקוב ולפתח קשרי גומלין עם חברים שאינם נמצאים במעגל הפעילות  של הפיתוח המקצועי.

2. לתת מענה לפיתוח מיומנויות עסקיות וכלכליות של היועץ הארגוני העצמאי.

3. ליצור ערוצי תרומה מקצועית של חברים לאיפ"א .

4. להגדיל את מספר החברים במעגל הפעילות האקטיבית  לפחות ב20% לעומת 2014

5. לשמש ככתובת לחברי איפ"א  ה'שקופים'.  


מספר חברים באיפ"א- השוואה לפי שנים


בכיר מן המניין חבר סטודנט

2015 49 228 5 36 318

2014 39 284 20 53 396

2013 35 202 16 27 280


הועדה לקשרי אקדמיה- סיכום 2014

יו"ר הועדה:  ד"ר יעל בן-חורין, ארבע שנים בקדנציה, ולקראת פרישה.

חברי הועדה: ד"ר ריטה אלוני, ד"ר גדי רביד, ד"ר רפי לב, איריס בירותי, רונית קורץ, אור-לי רוטנברג זכאי, ד"ר אילן דיין, ד"ר לימור קסלר -לידלסקי, 

סיכום השנה האחרונה:

הוסדרו הקשר והקריטריונים להכרה בתוכניות לימודי תעודה -  עדכון הקריטריונים להכרה, חידוש ההכרה ללימודי יעוץ ארגוני באוניברסיטת חיפה ובלימודי יעוץ ארגוני באורנים, וכן מתן הכרה לתוכנית ללימודי  יעוץ ארגוני המשותפת למשאבי ידע ובר אילן  

פותחו הקשרים עם תוכנית ללימודי תואר שני  ולימודי תעודה – הרצאות בתוכניות שונות  (בת"א, בן-גוריון, אורנים, חיפה), קיום ימי עיון משותפים בבינתחומי, באורנים ובעמק יזרעאל. פרויקט של 'המקרה הארגוני' שבו חברי איפ"א מרצים לסטודנטים בתוכנית לתואר שני ברקנאטי בת"א. שני כנסים עם קרית אונו- השתלבות בשוק העבודה

עידוד מחקרים בתחום הפיתוח הארגוני – בהובלת דר' ריטה אלוני וחברי ועדה נוספים. התחילו לאסוף נתונים ולקיים מפגשים עם חברי איפ"א המתעניינים בתחום. 

תוכניות לשנה הבאה:

חילופי יו"ר הוועדה -  תתקיים חשיבה בהובלת היו"ר החדש  לגבי יעדים לשנה הקרובה.

מומלץ :

להמשיך ולקדם את הנושא המחקרי ולרתום תוכניות לעודד סטודנטים וחוקרים לבצע מחקרים בתחום הפיתוח הארגוני.

להמשיך בהכרה של תוכניות תעודה ולקיים קשר שוטף ויזום שותפויות עם תכניות תואר שני.


ד"ר אורה סתר, יו"ר איפא U

צוות איפ"א U :

שלומית אורטס – שפיגל, עינת אחיטוב – דינור, ד"ר ריטה אלוני, ד"ר יעל בודואן, יוסי בר נחום, ענת גור אריה, אילן סימן טוב, יוליה סרוסי, יובל פרסלר, אלון קלמוביץ. פרשו במהלך השנה – הדר ודעי, אורי גיטלין, רקפת קרת קרואני, עדי זמיר

 

התקיימו גם פעילויות משותפות עם צוות קשרי אקדמיה – כנסים באורנים, במכללת עמק יזרעאל ובמרכז הבין תחומי הרצליה והקריה האקדמית אונו.

הצוות תמך בהקמת קבוצות עמיתים בנושאים שונים

הוקם איפא U צפון ותוכננו במסגרתו מפגשים לשנת 2015 

נעשה סקר צרכים

הועבר ברבעון הראשון של 2014. ענו כ 65 חברי עמותה.

הסקר עובד, ומסקנותיו משמשות לבניית  השנה הקרובה. 

מספרים אחדים

סה"כ משתתפים במפגשי הדרכה  כ – 250

סה"כ הכנסות –41,795 ₪

הוצאות – משוער –      32,323 ₪      

סה"כ עודף הכנסה על הוצאה – 9,472 ₪ 

מטרות לשנת 2015

המשך הפעילות בהתאם לצמיחה במספר החברים ולמסקנות סקר הצרכים

לפתוח קורס בשיווק עצמי של יועצים (צורך שעלה בשיחות עם חברים), קורס "לין" וקורס לייעוץ במורכבות.

לתגבר פעילות בפריפריה – איפ"א U צפון והקמת איפ"א U דרום. 

הסדרה המרכזית עוסקת ביחסי יועץ נועץ. 

האתגרים העומדים בפנינו

התאמת הדרכות לצרכים של קבוצות שונות 

התאמת הדרכות לידע המתחדש 

שמירה על איכות גבוהה של מפגשים

פיננסיים– איך להגדיל את ההכנסות בלי לוותר על פעילויות בחינם לחברים?

הרחבת שעות פעילות (בוקר) 

מה היה מתחילת 2015:

ינואר -  סדרת יחסי יועץ נועץ – בין תרבותי (טובה ואבנר הרמתי), מפגש עם הנדסה ארגונית (צוות נירם גיתם),

פברואר – קריירה ייעוצית – סולמות וחבלים

מרץ – יחסי יועץ נועץ – היבט מגדרי. בודהיזם וייעוץ (בוקר). חשיבה ביקורתית.  התנהגויות ארגוניות של עובדים (איפא U צפון). 

ועוד מתוכננים

שני מפגשים נוספים בנושא  השנתי – יחסי יועץ נועץ בהיבט פסיכולוגי, ובהיבט וירטואלי

קריאת דוחות כספיים

טרנדים

סופרויז'ן 

פסיכודרמה

ובקנה: עוד מפגשים בנושאים רבים. 


ועדת ידע ומידע, ד"ר אריאלה הראל

יו"ר ד"ר אריאלה הראל

יעוד: השלמת ידע בדיוור ובאתר איפ'א 

עיקר הפעילות: פרסום מאמרים במגוון התחומים של הפיתוח הארגוני בג'ורנאל IPPA J 

1.  פורסמו 3 גיליונות – הקושי העיקרי נעוץ במוטיבציה הנמוכה של חברי     

      איפ'א לכתוב.

2. וויקיפדיה – נערכה סדנה בכתיבה ועריכה של ערכים בתחום הפיתוח הארגוני.  

    המפגש הראשון התמקד בהכרת הוויקיפדיה והחלק השני בהדרכה  

    ובהתנסות 'איך  עושים את זה'. המטרה היא לגרום לאנשים לכתוב – כמו  

    שידוע פעולה לא קלה....

3. קבוצה לפיתוח ידע- 

4. מפגש עם מומחים בניהול ידע –


יעדים לשנה הבאה:

בדיקת האפשרות ליצירת 'קהילת מעשה' שמטרתה: ליצור ידע באמצעות שיתוף במידע לגבי פתרון בעיות והמצאה של פתרונות.  Self-Organizing. כולל פיתוח האמצעים הטכנולוגיים הנדרשים.

לפרסם גיליונות נוספים של  IPPA – J


צוות פרסום ושיווק

יו"ר הועדה:  שוקי כץ 

חברי הועדה: אמיר דניאל, רומי דר. 

בשנת 2014, התמקדה הוועדה בפרסום כנסים, אירועים, מפגשי איפ"א U , סיכומי ישיבות הנהלה – ועוד. שני ערוצי התקשורת המרכזיים היו: דף הפייסבוק שלנו ודיוור ישיר לחברים – ולתפוצה רחבה.

בשנה הנוכחית תרחיב הוועדה את פעילותה ליצירת שתופי פעולה עם גופים אחרים (כגון: ארגון מהנדסי תעשיה וניהול, ארגוני בוגרים באקדמיה – בתחומים רלוונטיים). בנוסף, נשקיע תשומות על מנת להפוך את אתר איפ"א לאינטראקטיבי ומעניין יותר (רומי דר). נעמיק את הקשר עם מנהלים ומנהלי משאבי אנוש – בארגונים ובחברות.

       ביצועים מרכזיים בשנת 2014:

1380 לייקים לדף הפייסבוק (יותר מהכפלה)

כמות הכניסות לפרסומי הכנס נשקה ל 700 – 800 במרבית הפרסומים.

למעלה מ 3000 כניסות לאלבום התמונות מהכנס.

פרסומי איפ"א U זוכים ל 250 – 650 כניסות (לפי האירוע).

מאות כניסות לכל סיכום ישיבות הנהלה ופרסומים אחרים.ועדת אתיקה, יו"ר בני שדה

חברים בוועדה : ישראל אסא; גיל גלעד; רומי דר; 

מעוניינים בשתי חברוֹת שיצטרפו במקום החברות שפרשו

 פעילות במהלך 2014

2 סדנאות אתיקה ליועצים חדשים

איפ"א והקוד האתי הוצגו בתכניות הלימודים באורנים ואוניברסיטת תל אביב

בתחילת 2015, בתכנית של "משאבי ידע" ברמת אפעל ובאונ' בן גוריון

ניתן מענה לפניות של יועצים (5 אירועים)

התחילו בחשיבה על תהליך עדכון הקוד (ממהדורת 2010 למהדורת 2015)

ההצלחות הבאות שלנו

קבלת פניות / תלונות  ממנהלים (לקוחות) סוגיות אתיות מול יועצים ארגוניים. 

(רגישות השוק להתנהגות אתית, מודעות לקיומו של הקוד האתי ,וש...  איפ"א היא הכתובת).

עליה במספר פניות של יועצים להתייעצות בנושאים אתיים.


נציג הצעירים בהנהלה, הדר ודעי

ענת מזרחי, מנהלת תחום המנטורינג:  מנטורינג 2014 : במסגרת הפרוייקט חוברו יועצים ותיקים ויועצים חדשים בתחום מתוך מטרה ליצור חניכה ולמידה בין דורית. במהלך 2014 היו 22 זוגות של מנטור - ומנטי. כרגע גוייסו 18 מנטורים לשנה הקרובה.

קבוצת קו-ויז'ן בהנחיית איתמר רוגובסקי - קבוצה של כ 12 יועצים חדשים סיימו תכנית הנחייה על ידי איתמר רוגובסקי במפגשי למידה חודשיים. במפגשים הועלו מקרים מתוך עולמם של המשתתפים. הקבוצה תיעדה המפגשים ובימים אלה עובדת ליצירת מאמר משותף. המחלקה לפסיכולוגיה, באוניברסיטת בר-אילן אירחה את המפגשים.

הדר ודעי: השנה (2015-2016) נתמקד בנושא התעסוקה: ניסיון בעבודה לצעירים, והנגשת תעסוקה לחברים כולם

נחזק יועצים בתחומי השיווק, המכירה והמיתוג העצמי. 

נחזק את הקשר עם ארגוני בוגרים של הפקולטות לניהול.

נצוות יועצים צעירים לוותיקים להשתלבות בפרויקטים. 

נחבר יועצים למערך המילואים לתפקידי ייעוץ. 

נשתף פעולה עם "מעוף" 

נקים פורום "צעירים למען צעירים".

נקדם שיתוף פעולה עם מנהלי משאבי אנוש. 


יו"ר צוות כנס, ד"ר שי בן יוסף

היקף משתתפים דומה לשנים קודמות (בתוכם 37% חדשים) הכנס מהוה זרז להצטרפות חברים חדשים.

התוצאות הכספיות עמדו בציפיות - הכנס תורם לאיפ"א הכנסות

הלוגיסטיקה עבדה מצויין, יש מקום לשיפור ברמת הכיבוד בארוחת הצהריים 

נושא הכנס – לא תמיד היה מובן, יתכן שאף הרחיק מציגים ומשתתפים פוטנצתיאליים. נצטרך לבדוק אחרת את הנושא לשנה הבאה ולהיות פתוחים לקבלת מציגים לאו דווקא בנושא.

לגבי התכנית - חוות הדעת של המשתתפים היו בדרך כלל טובות. לגבי מבנה הכנס והתכנים  - במקרים רבים תגובות סותרות לאותו ארוע (מה שמלמד על מגוון הטעמים והציפיות של המשתתפים)

מושב המוסד המארח לא עמד בציפיות, נצטרך לבדוק בזהירות ומבעוד מועד בשנה הבאה.

השדה הדיאלוגי – היה מצומצם בהיקף משתתפיו אך יצר אוירה של פתיחות, מרחב לשיחה - ובארועי 'סגירת היום' יצר אוירה אינטימית וחברית.

המלצות להמשך

לשמר מרחב לשיח אותנטי משתף כחלק מאפשרויות המפגש

נושא הכנס לא יגביל את תכני ההצגה

לוח זמנים צפוף יותר כולל פניה מוקדמת לרכזי מושבים ותכנית מוכנה לנובמבר

להכניס איש שיווק כחלק מהצוות


מאשרות את פרוטוקול האסיפה הכללית לשנת 2015, חברות ההנהלה ומורשות החתימה של העמותה:


ד"ר איוה חגי ניב ד"ר יעל בן חורין 


 

כניסה לחברי איפ"א
כניסה
זכור אותי
שכחתי סיסמה
כל הזכויות שמורות 2010 C
איפ"א- האיגוד הישראלי לפיתוח ארגוני (ע"ר)  כתובת: אברהם קרן 45/5 כפר סבא מיקוד 4420842   טלפון: 03-6390408